Ваксинацията е
безопасна и безплатна
Всички достъпни в България ваксини срещу Ковид-19 са безопасни. Те предпазват вас и вашите близки от хоспитализацияи тежко протичане на болестта, причинила над 5 000 000 смъртни случаи. Близо до вас има ваксинационен център.
Кратка история
на ваксините
С проф. Ивана Иванова •
2 мин
Ковид
ваксините
С проф. Георги Момеков •
2 мин