02 / 93 01 445
Информация за ваксините и ваксинацията с медицински специалист от Министерство на здравеопазването.
Безплатен номер за всички мобилни оператори на територията на страната.